1. Ana Sayfa
  2. Mühendislik
  3. DevOps Nedir? Avantajları Nelerdir?

DevOps Nedir? Avantajları Nelerdir?

Devops Nedir? Avantajları Nelerdir?

İlk olarak Agile 2008 konferansında dile getirilen, DevOps; Development ve Operations kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir yaklaşım. Aynı zamanda müşterilere sürekli olarak değer sunmak için bir araya gelen kişiler, süreçler ve teknolojiler bütününü ifade eder.

– DevOps Nedir? –

DevOps
@microsoft

Eski dönemlerde Ops ve Dev arasında bir bağlantı olmadan birbirlerinden kopuk bir şekilde çalışırken istenen atikliği sağlayamıyorlardı. Şirketlerin kendi içlerinde yaşadıkları verimsizliğin yanı sıra müşterilerin de bu durumdan memnun olmadığı hesaba katıldığı zaman bir çözüme ihtiyaç duyuldu. Buna en iyi örnekler zamanında bitmeyen projeler, hatalı ürünler, başarılı olmayan sürekli hata veren sürüm denemeleri sonucu boşa tüketilen para ve zamanın yanı sıra itibar kaybını da örnek verebiliriz. DevOps, tam olarak bu sorunu çözmek amacıyla oluşturuldu. Sistem yöneticileri ve yazılım geliştiricileri arasındaki enerji bağı, iş birliği ve iletişimi bir arada tutmayı ana ilkesi haline getirdi. Bu sayede, şirketlerin IT sunumlarının yanı sıra yazılım ürünlerinin de daha atik ve hızlı bir biçimde üreticiden tüketiciye ulaşması sağlanmış oldu.

DevOps’un Ekipler İçin Anlamı Nedir?

DevOps, daha iyi ve daha güvenilir ürünler üretmek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla; geliştirme, BT operasyonu, kalite mühendisliği ve güvenlik rollerinin bir araya gelmesini ifade ediyor. DevOps yöntemlerinin ve araçlarının yanı sıra bu kültürü benimseyen ekipler, müşteri gereksinimlerine daha iyi yanıt verme becerisi kazanabiliyor. Bununla birlikte oluşturdukları uygulamalara daha fazla güveniyorlar ve iş hedeflerine daha hızlı ulaşabiliyorlar.

DevOps’un Avantajları

DevOps kültürünü, yöntemlerini ve araçlarını benimseyen ekipler performanslarını artırarak, daha fazla müşteri memnuniyeti için daha iyi ürünleri daha hızlı bir şekilde üretmeye başlıyorlar. İşbirliğinin ve üretkenliğin bu şekilde artması, bazı iş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynuyor. Bunlara:

  • Pazarlama süresini kısaltma
  • Ortalama kurtarma süresini iyileştirme
  • Pazara ve rekabete ayak uydurma
  • Sistem devamlılığını ve güvenilirliğini sağlama

örnek verilebilir.

DevOps Döngüsü

DevOps döngüsü
@azure.microsoft.com

DevOps, planlama, geliştirme, teslim ve çalıştırma aşamaları boyunca uygulama yaşam döngüsü üzerinde etki sahibidir. Her bir aşama bir diğeriyle bağlantılıdır ve aşamalar role özel değildir. Gerçek bir DevOps kültüründe her rolün, aşamaların her biriyle belirli bir ölçüde ilişkisi bulunuyor.

Plan

Planlama aşamasında DevOps ekipleri, oluşturdukları uygulamaların ve sistemlerin özelliklerini tasarlar, tanımlar ve açıklarlar. Tek ürünlü görevlerden birden fazla üründen oluşan portföyleri kapsayan görevlere kadar ilerlemeyi düşük ve yüksek ayrıntı düzeylerinde izlerler. Kapsam oluşturma, hataları izleme, Scrum ile çevik yazılım geliştirme sürecini yönetme, Kanban panolarını kullanma ve ilerlemeyi panolarla görselleştirme DevOps ekiplerinin çeviklik ve görünürlük ile planlama yapmak için kullandığı yöntemlerden bazılarıdır.

Geliştirme

Geliştirme aşaması, kodun ekip üyeleri tarafından test edilmesi, gözden geçirilmesi ve tümleştirilmesi de dahil kodlamanın tüm yönlerini ve bu kodun çeşitli ortamlarda dağıtılabilen derleme yapıtlarının oluşturulmasını içerir. DevOps ekipleri kaliteden, devamlılıktan ve üretkenlikten ödün vermeden hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirmek isterler. Bunu yapmak için de son derece üretken araçları kullanırlar.

Dağıtım Süreci

Bu süreçte, uygulamalar üretim ortamından tutarlı ve güvenilir bir şekilde dağıtılır. Dağıtım süreci (veya Teslim Aşaması olarak da düşünülebilir), tam anlamıyla yönetilen ve bu ortamları oluşturan temel altyapının dağıtılmasını ve yapılandırılmasını kapsar.

Uygulamalar müşterilerin kullanımına sunulana kadar bunları aşamalar arasında taşıyan otomatik geçitler ayarlanır. Bu işlemlerin otomatikleştirilmesi bunları ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve denetimli hale getirir. Böylece, DevOps’u uygulayan ekipler kendilerine güvenerek kolayca ve gönül rahatlığıyla sık sık üretkenlik sergileyebilir duruma gelirler.

Çalıştırma Aşaması

Çalıştırma aşaması, üretim ortamlarında uygulamaların bakımını yapma, uygulamaları izleme ve uygulama sorunlarını giderme süreçlerini içerir. DevOps yöntemlerini benimsenmesiyle ekipler, sitem güvenilirliği ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için çalışırlar. DevOps ekipleri, sorunları müşteri deneyimini etkilemeden önce tanımlamak ve oluştukları anda bu sorunları hızla azaltmayı amaçlar.

@information-age.com

Devops Araçları

Devops araçlarını, sonuca ulaşıp başarı sağlamak için kullanılan argümanlar olarak ifade edebiliriz. Bu araçlara veri tabanı, konfigürasyon yönetimi, uygulama dağıtımı, izleme, kaynak kodu versiyon kontrolü, yapılandırma ve test, zengin kaynak yönetimi, sürekli entegrasyon, bulut ve middleware örnek olarak verilebilir. Elbette bu araçlar daha da arttırılabilir.

Kaynak

Yorum Yap

Yorum Yap